×

De neushoorn heeft uw hulp hard nodig. Word daarom donateur of doe een eenmalige bijdrage! Voor contact of vragen klik hier.

De Neushoornstichting

Neushoorns behoren tot de meest bedreigde diersoorten op aarde. De Neushoornstichting draagt bij aan de bescherming van de neushoorn, zowel de Afrikaanse als de Aziatische soorten. Dit doen we door diverse neushoornbeschermingsprojecten te ondersteunen.

Via merchandise, donaties, giften, schenkingen en adopties wordt geld opgehaald. Met dit geld zorgen wij voor een bijdrage aan de projecten. Dit doen wij in overleg met de projectmedewerkers ter plaatse. Hierdoor geven wij niet zomaar geld, maar wordt het geld ingezet voor een bepaalde uitgave (bijvoorbeeld voor reparatie van een boot).

Historie

De Neushoornstichting is opgericht door Maaike Leenen, die onderzoek heeft gedaan naar de Sumatraanse neushoorn.
Na haar terugkomst uit Indonesië wilde Maaike graag iets doen voor deze bijzondere maar ernstig bedreigde dieren. Zo werd het idee geboren voor de oprichting van de stichting. Op 19 april 2006 werd de Asian Rhino Foundation opgericht.

In 2009 bleek dat de Neushoornstichting Nederland ophield te bestaan. Deze stichting richtte zich op het behoud van de Afrikaanse neushoorns. Vanaf 2010 werd daarom besloten om ook de Afrikaanse neushoorns te steunen. Om aan te geven dat de Asian Rhino Foundation zich nu voor alle neushoornsoorten inzet heeft zij haar naam veranderd. Sinds 2011 is stichting actief onder de naam De Neushoornstichting.

Hoofdlijn beleidsplan en beloningsbeleid

De Neushoornstichting kent drie vaste projecten die worden ondersteund: Sumatran Rhino Sanctuary, Ujung Kulon (beiden in Indonesië) en Tembe Elephant Park (Zuid Afrika). Daarnaast is het mogelijk dat andere projecten een incidentele bijdrage ontvangen. Belangrijk bij deze projecten is de meerwaarde voor enerzijds de neushoorn en anderzijds de betrokkenheid van de lokale bevolking.

Onze inkomsten komen uit donateurs, sponsoring en deelname aan groot- en kleinschalige publieksevenementen in Nederland. Donateurs en sponsoren leveren een vaste jaarlijkse bijdrage. Tijdens de deelname aan evenementen vindt verkoop van merchandise plaats en is ruimte voor het doen van incidentele contante schenkingen.

Daarnaast zijn wij ook aangesloten bij een aantal partnerorganisaties. Deze helpen ons bij de fondswerving door het organiseren van een loterij, een deel van de inkomsten af te dragen of de faciliteiten te bieden voor het ontvangen van schenkingen.

De jaarlijkse inkomsten worden zoveel mogelijk ingezet voor de projecten. Uiteraard wel na aftrek van noodzakelijke kosten als die voor de bank, administratie, PR etc. Door middel van sponsoring in natura en waar mogelijk te gaan voor de goedkoopste variant, houden wij deze kosten zo beperkt mogelijk.

Er wordt een kleine reserve aangehouden om altijd een klein werkkapitaal beschikbaar te hebben. Dit wordt aangehouden op een zakelijke spaarrekening.

Beloningsbeleid

De Neushoornstichting draait volledig op vrijwilligers. De gemaakte onkosten worden op verzoek van de vrijwilligers vergoed.

Jaarverslagen

Jaarverslag 2021 en Begroting 2022

Jaarverslag 2020 en Begroting 2021

Jaarverslag 2019 en Begroting 2020

Jaarverslag 2018 en Begroting 2019

Jaarverslag 2017 en Begroting 2018

Jaarverslag 2016 en Begroting 2017

Jaarverslag 2015 en Begroting 2016

Jaarverslag 2014 en Begroting 2015

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012