×

De neushoorn heeft uw hulp hard nodig. Word daarom donateur of doe een eenmalige bijdrage! Voor contact of vragen klik hier.

10 okt 2020

Nieuwsbrief herfst 2020

Nieuwe voorzitter

Beste mensen, Ikenius Antuma

al tientallen jaren is de neushoorn mijn lievelingsdier, al jaren ben ik donateur van de Neushoornstichting en dit jaar heb ik besloten me meer concreet in te zetten. Daarom ben ik Jeroen Rijnierse opgevolgd als voorzitter. Vanaf deze maand doet hij dus een stapje opzij en doe ik een stapje vooruit, met veel bewondering en dankbaarheid voor wat hij zo lang heeft gedaan. Hij vond het tijd worden voor verdere uitbouw en ontwikkeling en daar wil ik graag aan meewerken: een groei van de stichting niet als doel op zich, maar als doel de groei en bloei van de rhinopopulaties. Het zou mooi zijn als de Stichting zo bekend en groot wordt als een neushoorn, als het dat doel maar dient.

De alom bedreigde biodiversiteit wordt voor mij belichaamd door neushoorns. Kom je op voor één diersoort, dan komt dat ten goede aan veel meer diersoorten, planten en mensen. De Neushoornstichting zie ik dan ook niet als concurrent van andere dierenbeschermingsorganisaties, maar als een medestrijder. Onze voorliefde voor neushoorns is niet discriminerend, maar motiverend. En ik hoop dat ook jullie allemaal een stapje extra zullen doen, ieder op eigen wijze. De vacature van voorzitter is vervuld, maar er zijn nog genoeg vacatures! Ik hoor graag wat je ideeën en voorstellen zijn.

Als je het interessant vindt iets meer over mijzelf te weten, lees dan door. Ik ben 50 jaar, ben gelukkig getrouwd en heb drie kinderen, van wie er twee studeren en eentje nog thuis woont. Als christen geloof ik dat de natuur Gods schepping is en alleen al daarom bescherming verdient. Mijn gezin maakt deel uit van een woongemeenschap en we vinden duurzaam en liefdevol handelen belangrijk. Betaald werk doe ik als tolk Russisch en voor gedetineerden, vrijwilligerswerk doe ik nog liever. Tot nu toe zette ik me vooral voor de zwakkere medemens in, zoals daklozen en vluchtelingen. Nu is voor mij de tijd gekomen breder te kijken, te beginnen met de neushoorn die in zo’n penibele positie verkeert. En dat wil ik graag samen met jullie doen.

Met vriendelijke groeten,

Ikenius Antuma
ikeniusantuma@neushoornstichting.nl

Oproep

Om de nieuwsbrief iets interactiever te maken en om kennis te kunnen maken met de lezers van deze nieuwsbrief, zijn wij op zoek naar u! 
Vindt u het leuk om iets te vertellen over u, waarom u neushoorns interessant vindt of waarom niet of wat u belangrijk vindt aan natuurbescherming, laat het ons weten!

Meldt u aan via nieuwsbrief@neushoornstichting.nl

Update Ujung Kulon

 In september werd bekend gemaakt dat er weer nieuwe neushoorns zijn geboren in Ujung Kulon, een mannetje Luther en een vrouwtje Helen.
Het aantal Javaanse neushoorns neushoorns in Unjung Kulon is gestegen naar 74, waar  het 10 jaar geleden nog 50 individuen waren. Ieder jaar kwam er minstens één kalf bij. Op diverse plaatsen in het nationaal park hangen camera's, zodat de neushoornpopulatie in de gaten gehouden kan worden.

Nieuwe geboortes en een toenemende populatie van deze ernstig bedreigde soort is het resultaat van een samenwerking tussen overheid en parkmedewerkers die de Javaanse neushoorn en zijn habitat beschermen. In Ujung Kulon is al ruim 20 jaar geen stroperij meer.