×

De neushoorn heeft uw hulp hard nodig. Word daarom donateur of doe een eenmalige bijdrage! Voor contact of vragen klik hier.

29 jun 2021

Nieuwsbrief zomer 2021

We ondersteunen een nieuw project!
Via onze contactpersoon van SRS in Indonesië, kregen we het verzoek of we een nieuwe initiatief zouden willen ondersteunen. Ze heten Rhino Initiative en starten een programma op dat heet: “Initiative Local People Surrounding Way Kambas NP to Help the Sumatran Rhino”.

Rhino Initiative wil de bescherming van de Sumatraanse neushoorn aanpakken door juist te werken met de locale bevolking. Zij zijn van mening dat als je ervoor zorgt dat lokale gemeenschappen de voordelen van instandhouding en duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen begrijpen, men mee helpt om de Sumatraanse neushoorn te beschermen. Ook het ontwikkelen van kansen voor die gemeenschappen om te profiteren van natuurbehoud door de ontwikkeling van levensonderhoudsprogramma’s helpt hierbij. Daarnaast zal dit project gebruik maken van programma's voor levensonderhoud die sterk kunnen worden gekoppeld aan de resultaten van natuurbehoud. De effecten daarvan die worden gemonitord, om ervoor te zorgen dat ze een positieve invloed hebben op lokale gemeenschappen, het behoud van bossen en soorten. De veronderstelling is dat als mensen een respectabel levensonderhoud hebben, ze minder snel het Nationaal Park binnengaan om middelen te verzamelen en alle programma's van het Nationaal Park te helpen. Om deze veronderstelling waar te maken, is het van cruciaal belang dat activiteiten ter ondersteuning van het levensonderhoud gericht zijn op mensen die een negatieve invloed hebben of kunnen hebben op de hulpbronnen van het park. Dit kunnen boeren zijn, stropers of de zeer arme mensen die in de buurt van het park wonen.

Hoe gaan ze dit doen?
Dit project zal lokale mensen vragen om zaailingen te leveren van de Sumatraanse neushoornvoedselplant. Deze zaailingen worden van hen gekocht (één dollar voor één boom). Deze zaailingen worden uitgedeeld aan lokale dorpelingen en geplant in de buurt van hun huizen. Als het klaar is om te oogsten, worden dit van hen gekocht en gedistribueerd naar Sumatran Rhino Sanctuary, waarmee lokale mensen die in de buurt van het park wonen, extra inkomen voor hun gezin kunnen verdienen.
Ze zijn gestart met het kopen van zaailingen en hebben de lokale mensen gevraagd om dit rondom hun huis te planten. Mensen zijn enthousiast en er zijn meer mensen die mee willen doen. Zodra er budget is, kan het programma worden uitgebreid. Ook denkt men aan een honingbij programma of aan een bemestingsprogramma.

Wij willen dit programma graag ondersteunen, omdat dit initiatief zowel de lokale bevolking helpt als het habitat van de Sumatraanse neushoorn en daarmee ook het habitat van vele andere dieren.

Voor meer informatie: https://www.rhinoinitiative.org/

Babyboom in Zimbabwe
In de Lowveld regio in Zimbabwe heeft natuurbehoud weinig geleden onder de maatregelen tegen het corona virus. Activiteiten gericht op natuurbehoud konden ongestoord doorgaan. Dit resulteerde in mooi nieuws over de aantallen neushoorns in de regio. In 2020 zijn er 17 jonge zwarte neushoorns gespot en 2 jonge witte neushoorns. In Zimbabwe leeft de vierde grootse zwarte neushoornpopulatie van Afrika. Grotere populaties leven in Zuid-Afrika, Namibië en Kenia. Hiermee is het land een belangrijke speler in het behoud van de bedreigde zwarte neushoorn.

Samenwerkingsovereenkomst met Kifaru Gear
Vol enthousiasme willen we jullie melden dat we een samenwerking aangaan met Kifaru Gear. Kifaru Gear is een jong bedrijf die zich richt op buiten fitness kleding. Hun lijfspreuk is: Greatness isn't found in your comfort zone! Hun eerste product was een hoodie.  In juni is een tweede product toegevoegd een t-shirt. 

Het bedrijf gelooft erin dat als je iets wilt bereiken, je uit je comfort zone moet stappen om dat doel te behalen. Ze geloven er heilig in dat als je dat doet, je een gelukkiger mens wordt en een betere versie wordt van de persoon die je gisteren was. Dat is ook wat past bij de Neushoornstichting. Wij willen bereiken dat de neushoorns niet uitsterven, dat de toekomst beter voor ze wordt. We kunnen achterover leunen, maar daar wordt de situatie niet beter van. Door drempels over te gaan, door veel kansen aan te grijpen, helpen we, ook al is het soms maar een klein beetje, de neushoorns. Wij als stichting worden hier gelukkiger van en kunnen bij elke donatie die we hebben gedaan nog meer tevreden zijn. Daarom grijpen we ook deze kans aan om samen te werken met Kifaru Gear. 

Kifaru betekent in het Swahili neushoorn! Omdat het bedrijf de neushoorn een warm hart toedraagt, gaat 10% van de opbrengsten van de verkoop naar de Neushoornstichting.

Voor meer informatie: https://kifarugear.com/

Vrolijke theepot te koop!
Voor €10,- plus verzendkosten is deze unieke neushoorntheepot van u.
Met uw aankoop steunt u de Neushoornstichting.
We horen het graag via nieuwsbrief@neushoornstichting.nl

Jaarverslag 2020 en begroting 2021
Het jaarverslag is weer gereed en staat inmiddels online. We kunnen tevreden terugkijken naar 2020, ondanks de coronapandemie en het mislopen van bijdragen uit evenementen.
Jaarverslag: https://www.neushoornstichting.nl/uploads/pdf/Jaarverslag%202020%20definitief.pdf
Begroting: https://www.neushoornstichting.nl/uploads/pdf/Begroting%202021.pdf

Update onderzoek
Een tijdje geleden hebben jullie in de nieuwsbrief kunnen lezen dat wij (vier studenten van het Saxion) een onderzoek hebben gestart. Nu zijn wij aan het einde gekomen van dit mooie en interessante onderzoek. We hebben naar aanleiding van de enquête een mooie afspiegeling kunnen krijgen over de mening van donateurs. Wij zien dat De Neushoornstichting een trouwe groep van donateurs heeft verzameld die creatieve ideeën heeft voor de stichting. Deze creatieve ideeën hebben wij meegenomen in ons advies. Ons advies heeft betrekking op de informatievoorziening naar de donateurs en het organiseren van bijvoorbeeld een community fundraising.

Note vanuit het bestuur: Het onderzoeksrapport zullen we goed doornemen de komende periode. Graag komen we hier in een volgende nieuwsbrief op terug. Ook is er onder de inzenders een prijs verloot. De winnaar krijgt binnenkort persoonlijk bericht en krijgt zijn prijs toegezonden.