×

De neushoorn heeft uw hulp hard nodig. Word daarom donateur of doe een eenmalige bijdrage! Voor contact of vragen klik hier.

06 okt 2021

Nieuwsbrief herfst 2021

Beelden van Rhino Initiative op Sumatra

In de vorige nieuwsbrief vertelden we over onze steun voor een nieuw project op Sumatra, Indonesië. Rhino Initiative werkt samen met de lokale bevolking om voedsel voor de neushoorns in SRS, The Sumatran Rhino Sanctuary, te verbouwen. Lokale bewoners verbouwen zaailingen die geschikt zijn als voedselbron voor de neushoorns. De oogst verkopen zij aan SRS. Een mooie samenwerking tussen natuurbeschermers en de lokale bevolking.

We delen graag de recente beelden die we ontvingen uit Indonesië.


 

 

 

  

 

Twee jongen geboren in Ujung Kulon National Park

Op 16 augustus j.l. verkondigde Indonesische autoriteiten dat twee Javaanse neushoorn jongen zijn gespot in Ujung Kulon National Park op Java in Indonesië. Het totale aantal van deze neushoornsoort komt daarmee op 75. De jongen werden voor het eerst gespot in april en juni van dit jaar. Daarvoor werden er eveneens twee nieuwe jongen gespot in maart. De extreem kleine en enige populatie Javaanse neushoorns groeit hiermee gestaag. Met jaarlijks een nieuw jong sinds 2012, kan immers vastgesteld worden dat het aantal geboortes het aantal sterfgevallen blijft overstijgen. Met dank aan de waakzame Rhino Protection Unit die de dieren in dit gebied al meer dan 20 jaar veilig houdt van stroperij.

Nieuwe medewerkers gezocht
Meer zichtbaarheid, een betere communicatie met donateurs en actief deelnemen aan evenementen. Dat zijn enkele van onze doelen. Kom je ons daarbij helpen? Je bent met en zonder ervaring welkom. Jouw motivatie om iets positiefs bij te dragen is het belangrijkste.

Het is goed om je te realiseren dat vrijwilligerswerk helemaal niet zoveel tijd in beslag hoeft te nemen. Ook hoef je geen expert in wat dan ook te zijn om een bijdrage te leveren. Éen van de bijzondere aspecten aan vrijwilligerswerk is de invloed die jouw acties hebben. Als jij het niet doet, dan gebeurt het niet. De bijdrage die je levert als vrijwilliger is uniek.

Neem eens een kijkje bij onze vacatures en voel je vrij om met ons in contact te komen.

Sudan foto: Ed Barthrop
Sunda. foto: Ed Barthrop

 

Resultaten donateursenquête
In mei en juni 2021 hebben 4 studenten een onderzoek gedaan naar onze donateursinkomsten, waarvoor een enquête is rondgestuurd onder alle donateurs. De resultaten geven ons inzicht in wat jullie als donateurs prettig ervaren of waar juist verbeteringen mogelijk zijn. Ondanks dat niet iedereen de enquête heeft in gevuld, hebben we een aantal mooie verbetertips weten te ontvangen.
Enkele resultaten willen we graag met jullie delen.

  • Onder de ingevulde enquêtes is gebleken dat jullie ons werk waarderen/ nodig vinden en dat is de reden dat de meesten de neushoorns wil blijven ondersteunen doormiddel van een donateurschap bij De Neushoornstichting.
  • De communicatie naar u als donateur kan zeker beter. Welke informatie u mist is uit de enquête niet duidelijk geworden. Over hoeveel communicatie vanuit ons u als donateur fijn vindt is geen eenduidig antwoord op gekomen. De ene donateur wil graag 1 keer in de maand op de hoogte worden gehouden, de andere vindt 1 keer per jaar voldoende. Het merendeel vindt 1 keer per 3 maanden of minder voldoende. Wij houden dan ook 4 per jaar voor de nieuwsbrief aan. Daarnaast wordt er regelmatig wat geplaatst op facebook/ twitter. De communicatie via sociale media willen we zeker verbeteren, maar hierbij hebben we jullie hulp nodig. Zie laatste alinea!
  • Op de vraag welke ideeën u heeft voor de Neushoornstichting, kwamen zeker een aantal mooie tips. Duidelijk is dat er veel wordt gedacht aan meer naamsbekendheid, meer reclame en meer publiciteit of acties. Een wens die wij zeker delen en wat zou het mooi zijn als we dit kunnen verwezenlijken.
  • Wij hebben jullie gevraagd van welke organisatie De Neushoornstichting nog wat kan leren op het gebied van de dienstverlening. Hierbij kwamen een aantal tips die we zeker ter harte nemen. Wij zullen met een aantal even contact opnemen om in gesprek te komen met elkaar en informatie uit te wisselen. 
  • Als laatste blijkt dat een aantal donateurs het prettig vinden om een bedankje te ontvangen voor zijn/ haar donateurschap. Allereerst wil ik u meegeven dat we door uw donateurschap een bijdrage kunnen leveren aan de bescherming van de neushoorn. Hoe meer donateurs, giften of adopties, hoe meer we kunnen betekenen voor de neushoorn. Omdat we ons zeker bewust zijn hoe belangrijk donateurs zijn willen we u toch op een of andere manier bedanken. In de komende maand (en) wordt hier door ons actie op ondernomen. 

Met een bestuur van 3 man en 1 actieve vrijwilligster voor de nieuwsbrief, kunnen we niet alles realiseren/ verwezenlijken. Hoe meer mankracht, hoe meer acties je kunt uitvoeren. Daarom zoeken we hulp. Wie kan ons helpen met het verwezenlijken van jullie opgevoerde ideeën, naar meer naamsbekendheid en naar meer communicatie naar jullie als donateur? Concreet zoeken we:

  1. Vrijwilliger die onze sociale media kanalen vult
  2. Vrijwilliger die acties/ evenementen kan organiseren voor de Neushoornstichting
  3. Vrijwilliger die ons kan helpen bij het vergroten van onze naamsbekendheid

 Kun jij ons helpen om De Neushoornstichting op de kaart te zetten of om de communicatie naar de donateurs te verbeteren? We horen het graag via nieuwsbrief@neushoornstichting.nl of via het contactformulier.

Onderzoek Saxion
Mijn naam is Anouk Evertzen en ik ben een 4e jaars bedrijfskunde studente aan Hogeschool Saxion te Enschede. In de lente van 2021 hebben vier studenten, ook van Hogeschool Saxion, onderzoek gedaan naar hoe De Neushoornstichting met behulp van donateurs nog meer kan bijdragen aan hun missie: de bescherming van de neushoorn en hun leefgebied. 

Als vervolg op het voorgaande onderzoek zal ik in de periode van september 2021 t/m november 2021 onderzoek uitvoeren naar verschillende aspecten die betrekking hebben op het inzetten van vrijwilligers. Want net zoals donateurs doen, zorgt ook deze groep waardevolle mensen ervoor dat De Neushoornstichting hun missie kan uitvoeren. 
Heb je vragen of ideeën op dit vlak die mij of De Neushoornstichting verder kunnen helpen? Neem dan gerust contact met mij op: 473370@student.saxion.nl