×

De neushoorn heeft uw hulp hard nodig. Word daarom donateur of doe een eenmalige bijdrage! Voor contact of vragen klik hier.

24 dec 2021

Nieuwsbrief winter 2021

Nieuwe donaties aan Tembe en Rhino Initiative

In december hebben zowel een donatie naar Tembe gedaan als naar de Rhino Intiative. 
Voor Tembe hebben we 2 cameravallen gekocht, waarmee de neushoorns (en andere dieren) gemonitord kunnen worden. Deze camera’s zullen speciaal ingezet worden voor de handhaving van de wet waarbij strikken in beeld worden gebracht en om stropers op te sporen. Daarnaast hebben we een computer aangeschaft voor op het kantoor in Tembe. Deze zal worden gebruikt voor effectievere monitoring van benodigde biologische en menselijke hulpbronnen.
Het resterende bedrag van onze donatie van 2021 aan Rhino Intiative is besteed aan het vervangen van enkele zaailingen die zijn gebroken en voor de aankoop van mest. Het programma van Rhino Intiative is erg succesvol. Veel lokale mensen zijn geïnteresseerd in het programma. Volgend jaar mogen ze 1 restauratielocatie van 20 hectare in Way Kambas National Park beheren. Op deze locatie worden dan diverse planten geplante, waarvan een groot gedeelte bijdraagt aan de voedselvoorziening van de neushoorn.

De Neushoornstichting heeft besloten ook volgend jaar een bijdrage te doen aan Rhino Intiative. Mede door de goede informatievoorziening en het tweeledig doel zijn we zeer enthousiast over dit project.

In SRS kunnen maar weinig mensen door de corona situatie het terrein op. Alles is goed gereguleerd. De neushoorns zijn allen in goede conditie. Een goed update over de neushoorns ter plekke blijft even uit, vanwege de corona en diverse wijzigingen in organisatiestructuur bij de Indonesische neushoornstichting.

Reportage Sate of the Rhino 2021
Groei van de Indische, Javaanse, en zwarte neushoorn terwijl aantallen witte- en Sumatraanse neushoorn af zijn genomen. De International Rhino Foundation (IRF), gevestigd in de Verenigde Staten publiceerde de jaarlijkse State of the Rhino reportage, een overzicht van de toestand van elke neushoornsoort in het afgelopen jaar. 

In India en Nepal is de populatie Indische neushoorns de afgelopen jaren toegenomen van slechts 100 exemplaren aan het begin van de twintigste eeuw naar meer dan 3700. Strenge beveiliging door de autoriteiten en natuurbeschermers hebben gezorgd voor een jarenlange afname van stroperij.
Elders op het Aziatische continent kondigde de autoriteiten van Indonesië begin 2021 twee nieuwe geboortes van de ernstig bedreigde Javaanse neushoorn aan, waardoor de enige overgebleven populatie van de soort steeg naar 75. De geboortes hebben het verlies van neushoorns aan een natuurlijke dood  net overstegen en daarmee nam het aantal toe ten opzicht van 74 exemplaren het jaar ervoor.
Op Sumatra en Kalimantan gingen de inspanningen om de Sumatraanse neushoorn te redden door ondanks grote moeilijkheden veroorzaakt door de pandemie. Echter blijft ondanks deze bescherming de populatie afnemen door verlies aan leefgebied en doordat populaties teveel geïsoleerd zijn geraakt en elkaar daardoor niet kunnen vinden om voort te planten. 

In Afrika is door stroperij de populatie witte neushoorns afgenomen. Het geschatte aantal witte neushoorns is op dit moment 18000, wat een afname van 12% betekend in het afgelopen decennium. Nadat stroperij in 2020 afnam door de maatregelen tegen Covid, nemen de gevallen van stroperij inmiddels weer toe.
Terwijl de andere Afrikaanse soort, de zwarte neushoorn nog steeds aan het herstellen is van de vernietigende stroperij activiteiten in de jaren 70, zien we een bemoedigende populatiegroei van 16-17% in het afgelopen decennium. Hoewel de soort nog steeds ernstig bedreigd is, is de populatie toegenomen tot meer dan 5600.

Neushoorns leven in negen verschillende Afrikaanse landen, te weten Botswana, Eswatini, Kenia, Malawi, Namibië, Zuid-Afrika, Tanzania, Zambia en Zimbabwe. Niet alle landen rapporteren cijfers over populatie aantallen of gevallen van stroperij.

Positieve energie; mooie donaties en een nieuwe vrijwilliger
Het draaiende houden van de neushoornstichting, is alleen vol te houden als er successen zijn of als er meer mensen een extra handje uitsteken ter bescherming van de neushoorn. Nieuwe energie krijgen we bijvoorbeeld van kinderen die in hun buurt een spontane actie houden, waarbij geld wordt ingezameld voor de neushoorns of als kinderen een spreekbeurt houden of werkstuk maken over de neushoorn. Of van bedrijven die een steuntje willen bijdragen.

Zeer recent kregen we een telefoontje van iemand die een deel van zijn inkomsten uit zijn politieke loopbaan wil steken in de bescherming van de Sumatraanse neushoorn. Zo gaaf dat mensen ons dan weten te vinden en dat we hun wens kunnen waar maken.
Een laatste voorbeeld van energiegever zijn vrijwilligers die aan onze stichting zijn verbonden.  Nieuwe inzichten, nieuwe kennis en extra handjes maakt het werk leuker, gezelliger en makkelijker. Daarom zijn we ook zo dankbaar dat we in december een vrijwilliger sociale media hebben gevonden. In het nieuwe jaar kunnen we eindelijk weer eens sociale media gebruiken om neushoornnieuws te verspreiden.

Onze dank aan jullie en iedereen die ons de energie geven om verder te gaan met de bescherming van de neushoorns.

Eén van onze sponsors stelt zich voor

 

 

 

 

 

 

 


Wij zijn Kifaru Gear. Wij zijn een fitness kleding merk dat zich specialiseert in oversized t-shirts en hoodies. Nu vraag jij je waarschijnlijk af waarom een Fitness kleding merk de neushoornstichting sponsort. 

Wist je dat Kifaru in Swahilli (keniaans) Neushoorn betekent en dat ons logo een neushoorn is. Wij willen door middel  van onze kleding, anderen bewust maken  van het bijna uitsterven van sommige neushoorns! Neushoorns zijn namelijk de echte krachtpatsers van de jungle. 
Oftewel:  De Jungle is de sportschool en de sporters zijn de neushoorns: de echte krachtpatsers! Wij willen dat onze klanten net zo sterk staan als dat de neushoorn dat in de jungle is!

Kifaru support de Neushoornstichting door 10% van de maandelijkse omzet  te doneren. Zo doen wij het als merk net even anders dan alle andere fitnessmerken. Wij staan op voor het dier dat voor ons het boegbeeld vormt van ons merk; de Neushoorn

 

 De Neushoornstichting wenst iedereen een heel goed 2022!