×

De neushoorn heeft uw hulp hard nodig. Word daarom donateur of doe een eenmalige bijdrage! Voor contact of vragen klik hier.

Rhino Initiative wil de bescherming van de Sumatraanse neushoorn aanpakken door juist te werken met de locale bevolking. Zij zijn van mening dat als je ervoor zorgt dat lokale gemeenschappen de voordelen van instandhouding en duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen begrijpen, men mee helpt om de Sumatraanse neushoorn te beschermen. Ook het ontwikkelen van kansen voor die gemeenschappen om te profiteren van natuurbehoud door de ontwikkeling van levensonderhoudsprogramma’s helpt hierbij. Daarnaast zal dit project gebruik maken van programma's voor levensonderhoud die sterk kunnen worden gekoppeld aan de resultaten van natuurbehoud. De effecten daarvan die worden gemonitord, om ervoor te zorgen dat ze een positieve invloed hebben op lokale gemeenschappen, het behoud van bossen en soorten. De veronderstelling is dat als mensen een respectabel levensonderhoud hebben, ze minder snel het Nationaal Park binnengaan om middelen te verzamelen en alle programma's van het Nationaal Park te helpen. Om deze veronderstelling waar te maken, is het van cruciaal belang dat activiteiten ter ondersteuning van het levensonderhoud gericht zijn op mensen die een negatieve invloed hebben of kunnen hebben op de hulpbronnen van het park. Dit kunnen boeren zijn, stropers of de zeer arme mensen die in de buurt van het park wonen.

Hoe gaan ze dit doen?
Dit project zal lokale mensen vragen om zaailingen te leveren van de Sumatraanse neushoornvoedselplant. Deze zaailingen worden van hen gekocht (één dollar voor één boom). Deze zaailingen worden uitgedeeld aan lokale dorpelingen en geplant in de buurt van hun huizen. Als het klaar is om te oogsten, worden dit van hen gekocht en gedistribueerd naar Sumatran Rhino Sanctuary, waarmee lokale mensen die in de buurt van het park wonen, extra inkomen voor hun gezin kunnen verdienen.
Ze zijn gestart met het kopen van zaailingen en hebben de lokale mensen gevraagd om dit rondom hun huis te planten. Mensen zijn enthousiast en er zijn meer mensen die mee willen doen. Zodra er budget is, kan het programma worden uitgebreid. Ook denkt men aan een honingbij programma of aan een bemestingsprogramma.

Wij willen dit programma graag ondersteunen, omdat dit initiatief zowel de lokale bevolking helpt als het habitat van de Sumatraanse neushoorn en daarmee ook het habitat van vele andere dieren.

Voor meer informatie over het project zie https://www.rhinoinitiative.org/