Nationaal Park Ujung Kulon

Nationaal Park Ujung Kulon ligt in het extreem zuidwesten van Java, Indonesië, op zo’n 153 kilometer van de hoofdstad Jakarta, in de provincie Banten. In het Javaans betekent Ujung Kulon “Westelijke Punt”.

De totale oppervlakte van het nationaal park bedraagt 120.551 hectare, waarvan 44.337 hectare uit zee bestaat en 76.214 hectare uit land. Het nationaal park omvat het schiereiland van Ujung Kulon (39.120 hectare), het eiland Peucang, het eiland Panaitan, de eilandengroep van Handeuleum en het Honje gebergte op het Javaanse vasteland. Ook de 60 kilometer verderop gelegen eilandengroep van Krakatau valt binnen de grenzen van Ujung Kulon Nationaal Park, maar bestuurskundig staat deze onder het bewind van provincie Lampung, Sumatra.

Nationaal Park Ujung Kulon herbergt de laatste zich nog voortplantende populatie Javaanse neushoorns ter wereld, met een omvang van 35 tot 50, die zo goed als volledig tot het schiereiland beperkt is. Daarmee vervult dit nationaal park een sleutelrol in de bescherming en het behoud van de soort. De leefomstandigheden in Ujung Kulon zijn echter niet ideaal voor Javaanse neushoorns. De explosieve uitbarsting van Krakatau in 1883 heeft de vegetatie op Ujung Kulon ernstig verstoord. Het bos is zich nu nog aan het herstellen en één palmsoort, de arenga-palm, breidt zich steeds meer uit, met als gevolg dat er minder voedselplanten beschikbaar zijn voor de neushoorns. Actief bosbeheer is in Ujung Kulon daarom van groot belang, om ervoor te zorgen dat er voldoende voedselplanten kunnen groeien.

Daarnaast is er in dit nationaal park onvoldoende ruimte beschikbaar om een grote populatie neushoorns te kunnen herbergen. Waarschijnlijk zouden er onder ideale omstandigheden niet meer dan 70 kunnen leven. Het is daarom essentieel dat er een aantal neushoorns uit Ujung Kulon worden verhuisd naar een ander beschermd gebied, zodat daar een nieuwe, levensvatbare populatie kan ontwikkelen. Om dit te kunnen realiseren is besloten om het zuidwestelijke deel van het Honje gebergte, net voor de landengte die het schiereiland met het platteland verbindt, in te richten als tijdelijke opvangplaats, waar neushoorns in een gebied van 4000 hectare geobserveerd kunnen worden alvorens ze definitief te verplaatsen naar een ander nationaal park. Zo kan zo veel mogelijk worden voorkomen dat er ongeschikte dieren worden verplaatst, die weinig succes zouden boeken als oprichters van een nieuwe populatie. Een dergelijke tijdelijke opvang is bovendien uitermate geschikt om ecologisch en ethologisch onderzoek te doen naar deze neushoornsoort, waar nog maar bar weinig over bekend is.

Een bijkomende functie van deze tijdelijke opvang zou zijn het voort laten planten van de neushoorns die er verblijven. Dit zal niet het hoofddoel zijn, aangezien het niet de bedoeling is om de dieren er zo lang te houden dat een voortplantingsprogramma succesvol zou kunnen zijn. Mocht een in de opvang verblijvende neushoorn echter drachtig zijn of worden, dan zal ze zeker extra in de gaten gehouden worden, en zo nodig zal er worden ingegrepen om de dracht en de geboorte tot een goed einde te brengen.
De realisatie van deze tijdelijke opvang zal uiteindelijk moeten zorgen voor een gezonde populatie Javaanse neushoorns in een nationaal park dat tot hun historisch leefgebied behoort, alsmede een gezonde, opnieuw groeiende neushoornpopulatie in Ujung Kulon zelf. Bovendien brengt een dergelijke faciliteit een bron van inkomsten met zich mee voor de lokale bevolking, bijvoorbeeld doordat het voor toeristen makkelijker wordt om een Javaanse neushoorn te zien.