×

De neushoorn heeft uw hulp hard nodig. Word daarom donateur of doe een eenmalige bijdrage! Voor contact of vragen klik hier.

Sumatran Rhino Sanctuary

In het natuurreservaat Way Kambas in het zuidoosten van Sumatra ligt de Sumatran Rhino Sanctuary, afgekort SRS.
Dit opvangcentrum voor Sumatraanse neushoorns ligt vlakbij het dorpje Way Kambas en naast the Elephant Training Centre aan de rand van het regenwoud, vlakbij de rivier Way Kanan.

In de begin jaren negentig is SRS opgericht en in 1998 ontvingen ze de eerste neushoorn. Het neushoornreservaat omvat 100 hectare en moet bijdragen aan voortplanting, onderzoek en onderwijs. Het doel van SRS is het opvangen van gewonde neushoorns, doen van onderzoek en geven van onderwijs. Op de lange termijn hoopt men dat er een succesvol voortplantingsprogramma is, zodat nieuwe dieren worden geboren om zo deze ernstig bedreigde diersoort te laten overleven in het wild.

Momenteel is het opvangcentrum het thuis van 7 Sumatraanse neushoorns (Bina, Harapan, Ratu, Rosa, Andalas, Andatu en Delilah). De neushoorns verblijven in grote gebieden, waar ze in hun natuurlijke habitat (het regenwoud) kunnen rondlopen. Ondertussen krijgen ze de nodige verzorging en voedsel. Zelf kunnen ze op hun eigen terrein ook naar voedsel zoeken, maar dit is niet voldoende om te kunnen overleven. Daarom is bijvoeren zeker wel nodig.

De neushoorns worden dagelijks verzorgd en gevoerd. Ieder dier krijgt elke dag een verzorger aangewezen, welke het dier eten geeft, wast en observeert.
Deze verzorgers zijn lokale Indonesiërs die hiermee hun brood verdienen. Zij wonen intern en één keer in de zoveel tijd hebben ze een paar dagen verlof. Zij zorgen bovendien ook voor het voedsel, dat in het Way Kambas natuurreservaat wordt gezocht.
Op de lokale markt wordt fruit voor de neushoorns gekocht. Naast de verzorgers staat een dierenarts paraat om de dieren, indien nodig, medische zorg te verlenen. Verder wordt er onderzoek gedaan naar gedrag, vruchtbaarheid en dergelijke.

Voortplanting van Sumatraanse neushoorns in gevangenschap is niet gemakkelijk. Ondanks vele pogingen tussen 1984 en 2000 was er geen enkel succes in de reproductie. De Cincinnati Zoo, in de Verenigde Staten, had in 2000 de primeur: Het eerste neushoorntje in 112 jaar dat werd geboren in een dierentuin was Andalas. In 2007 wordt Andalas naar SRS overgebracht in de hoop dat hij samen met de twee jonge vrouwtjes (Rosa en Ratu) nakomelingen voortbrengt. Dit in combinatie met de nieuw opgedane kennis over de voortplanting van deze soort.

Naast het bovenstaande dient SRS ook als centrum voor communicatie en onderwijs voor kinderen en toeristen. Uiteindelijk zal toerisme een inkomen kunnen generen voor neushoorn bescherming. Ook het informeren van de lokale bevolking en de schooljeugd over deze harige neushoorn in het regenwoud wordt als belangrijk onderdeel van SRS ervaren. Zeker omdat de neushoorn een schuw dier is die (bijna) nooit door mensen in het wild wordt gezien.